privacy verklaring

Privacyverklaring

Westheart Internationaal B.V. gevestigd aan Klaverveld 7, 4698 PS Oud Vossemeer,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Westheart Internationaal B.V.

Klaverveld 7

4698 PS Oud-Vossemeer

tel. nr. 0166-672623

fax.nr. 0166-672805

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Westheart Internationaal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-Voor- en Achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Westheart Internationaal B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Westheart Internationaal B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Westheart Internationaal B.V. )tussen zit.

Westheart Internationaal B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s en systemen.

– Ignis (wordt gebruikt voor het rapporteren van onderhoudslijsten bhv materialen en planmatig onderhoud)

– Cursa (wordt gebruikt voor het uitnodigen bevestigen van cursusdeelnemers en inschrijven voor bijscholing BHV en code 95)

– King (wordt gebruikt voor factureren van het uitgevoerde werk vanuit ignis/cursa

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Westheart Internationaal B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

-Voor- en Achternaam (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)

– Geslacht (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)

– Geboortedatum (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)

– Adresgegevens (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)

– Telefoonnummer (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)

– E-mailadres (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Westheart Internationaal B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichting. derden waarmee Westheart Internationaal B.V.. gegevens deelt.

– NIBHV (de certificerende instantie die de diploma’s BHV verstrekt)

– Oranje Kruis (de instantie die diploma’s EHBO/EHAK verstrekt)

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 

Westheart Internationaal B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Westheart Internationaal B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lfis.nu Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar   binnen vier weken, op uw verzoek. Westheart Internationaal B.V.. wil u tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Westheart Internationaal B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lfis.nu